Print this page

Visi, Misi & Objektif

 

VISI
    

 Institusi pengajian yang mengintegrasikan ilmu dan kemahiran

 

MISI
                                                                                                          

Menjadi institusi kemahiran yang mengeluarkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti untuk memenuhi keperluan negara

 

OBJEKTIF
                                                                                                                                                                                                                                                      

* Merangka dan menawarkan program-program kemahiran yang berkesan.

* Melahirkan graduan yang berdaya saing, berkeyakinan dan berketerampilan.

* Bekerjasama dengan industri dan institusi pengajian tempatan dan antarabangsa bagi kejayaan dan matlamat bersama.

* Menjana serta mengurus tadbir sumber manusia dan kewangan secara berkesan.

* Memperkasakan keupayaan tenaga kerja.

* Menyediakan dan menguruskan sumber-sumber fizikal dan IT secara efisiyen dan optimum.

 

Read 8858 times Last modified on Rabu, 19 April 2017 02:23