wrapper

Pengumuman

Malay Arabic Chinese (Traditional) English
Super User

Super User

Kursus Jangka Pendek

 • OBJEKTIF

  Kursus jangka pendek adalah bertujuan untuk memberikan pendidikan dan latihan kepada semua lapisan masyarakat setempat dan juga organisasi dalam meningkatkan kemahiran individu mahupun prestasi kerja kakitangan. 

 • SENARAI KURSUS , TEMPOH DAN YURAN

   TEKNOLOGI MAKLUMAT

  KOD  KURSUS

  TEMPOH (HARI)

  YURAN (RM)
  IT01 Ms. Excel Untuk Pengkeranian 2 250
  IT02 Ms. Powerpoint ( Teknik Pembentangan Berkesan ) 2 250
  IT03 Ms. Office ( Intermediate ) 2 300
  IT04 Ms. Publisher 2 330
  IT05 Adobe Photoshop 2 330
  IT06 Electrical Drawing Using AutoCAD 2 300

   JAHITAN

  KOD

  KURSUS

  TEMPOH

  (HARI)

  YURAN

  (RM)

  JA01 Jahitan ( Baju Melayu ) 2 250
  JA02 Jahitan ( Uniform ) 2 250
  JA03 Jahitan ( T-Shirt ) 1 250
  JA04 Jahitan ( Kurta ) 1 250
  JA05 Jahitan ( Baju Kanak-Kanak ) 1 250

   KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

  KOD KURSUS

  TEMPOH

  (HARI

  YURAN

  (RM)

  KK01 Set Up HSE Commitee At Your WorkPlace 2 500
  KK02 Kesedaran Keselamatan Kebakaran 2 320
  KK03 Kesedaran Keselamatan & Kesihatan di Pejabat 1 200
  KK04 Ergonomik Dalam Pekerjaan 1 200
  KK05 Kesedaran Keselamatan Elektrik di Hotel 1 250
  KK06 Keselamatan & Kesihatan di Pejabat 1 200

  KIMPALAN

  KOD KURSUS

  TEMPOH

  (HARI)

  YURAN

  (RM)

  K101 Welding Refresher Course 1 60
  K102 6G-SMAW-Carbon Steel Pipe+WQT 3 2500
  K103 6GR-SMAW-Carbon Steel Pipe+WQT 3 2500
  K104 6G-GTAW-Carbon Steel Pipe+WQT 3 2500
  K105 Basic Welding Knowledge for Engineers & Technician   1000
  K106 Basic Metallurgy for Welders 2 1400
  107 Understanding Welding Procedure Specification 2 1000

  ELEKTRIK & TENAGA

  KOD KURSUS

  TEMPOH

  (HARI)

  YURAN

  (RM)

  ET01 Penyelenggaraan Pendawaian & Peralatan Elektrik 2 700
  ET02 Basic Solar PV System for Non Engineers 1 200
  ET03 Pemasangan &Penyelenggaraan Panel Solar 3 2000

   AUTOMOTIF

  KOD KURSUS

  TEMPOH

  (HARI)

  YURAN

  (RM)

  AU01 Penyelenggaraan Kenderaan 2 700

   

 • KUMPULAN SASARAN

  • Pekerja industri / swasta / awam 
  • Suri Rumah / Bekerja Sendiri 
  • Pertubuhan Bukan Kerajaan
  • Pelajar Sekolah

 • BAYARAN KURSUS

 •  rujuk kalendar program jangka pendek

 • KAEDAH PEMBELAJARAN

  Pembelajaran Kursus Jangka Pendek adalah berpandukan konsep “Hands–on “ dimana semua peserta di dedahkan dalam bentuk praktikal dan teori.

 • PERSIJILAN

  Peserta akan diberikan sijil Penyertaan oleh TESDEC

 • Read more

  Kursus Diploma

   PROGRAM DIPLOMA YANG DITAWARKAN

   • DIPLOMA IN ENGINEERING TECHNOLOGY (AUTOMOTIVE) | ( N/521/4/0130 ) ( PA 7583 )/11/20 )

    PENGENALAN

    Kursus ini dibentuk untuk melahirkan juruteknik berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi automotif yang memenuhi keperluan dalam industri yang dinamik. Program ini menggabungkan asas-asas latihan mekanikal disamping penggunaan pelbagai teknologi terkini dalam diagnosis automotif, pembaikan, dan penyelengaraan yang diperlukan selaras dengan keperluan pelbagai jenis kereta moden masa kini. Kemudahan bengkel teknikal yang disediakan membolehkan pelajar mempraktikkan kemahiran dan teori pembelajaran dalam situasi sebenar

     

    PROGRAMME LEARNING OUTCOME

    1) Menerapkan pengetahuan matematik, sains dan asas - asas teknologi kejuruteraan kepada prosedur - prosedur dan amalan yang ditentukan dalam bidang automotif

    2) Menganalisis permasalahan kejuruteraan yang ditentukan dalam bidang automotif

    3) Merumuskan penyelesaian kepada permasalahan teknikal tertentu berkaitan dengan teknologi automotif

    4) Membantu merumuskan teknik- teknik automotif, komponen atau proses - proses hingga memenuhi keperuan yang ditetapkan

    5) Menjalankan selidikan terhadap masalah - masalah automotif tertentu

    6) Menerapkan teknik - teknik yang sesuai, sumber dan alatan kejuruteraan terhadap aktiviti tertentu automotif dan dengan kesedaran had - had teknik, sumber dan alatan berkenaan.

    7) Menunjukkan kesedaran dan pertimbangan tentang isu-isu masyarakat, kesihatan, keselamatan, perundang-undangan serta tanggungjawab mengenainya.

    8) Berkomunikasi dengan berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat umum.

    9) Dapat berfungsi dengan berkesan di dalam sesebuah pasukan teknikal.

    10) Menunjukkan pemahaman etika, tanggungjawab dan norma - norma professional dalam amalan teknologi kejuruteraan.

    11) Menunjukkan kesedaran tentang pengurusan, amalan perniagaan dan keusahawanan.

    12) Menunjukkan pemahaman tentang impak amalan - amalan kejuruteraan dengan mengambil kira perlunya kelestarian pembangunan.

    13) Mengenal keperluan pembangunan professional dan mengamalkan pembelajaran kendiri dan sepanjang hayat.

     

    OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM

    1) Untuk Melahirkan juruteknik Kejuruteraan yang berpengetuan, kompeten dan berinovasi yang mampu memberi sumbangan ke arahpewujudan modal insan bagi industri berkaitan automotif.

    2) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang memiliki daya kepimpinan berkesan dan bersemangat berpasukan serta mempunyai kemahiran komunikasi verbal dan bukan verbal serta inter-personal yang menyokong keberadaan mereka di dalam industri.

    3) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang komited kepada pembelajaran sepanjang hayat dan penambahbaikan berterusan.

    4) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang mengamalkan profesionalisme dengan etika dan tanggungjawab sosial.

    5) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang mampu memulakan aktiviti keusahwanan dan perniagaan.

     

    KELAYAKAN

    LULUS SPM/ SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya  3 (Tiga) kredit termasuk matapelajaran  berikut:

    a) Matematik

    b) Sains /Sains Tambahan / Fizik/ Kimia /Biologi /lain-lain  mata

    pelajaran teknikal

    c)  Satu (1) mata pelajaran lain serta  sekurang-kurangnya LULUS Bahasa Inggeris

     

    d) LULUS SKM TAHAP 3 dalam bidang berkaitan dan LULUS SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 matapelajaran

    e)  LULUS Sijil Kolej Komuniti dalam bidang berkaitan dan LULUS SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 matapelajaran

    f) LULUS Sijil Sains dari Kolej TESDEC dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 atau

    Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Keraajaan Malaysia

    LALUAN KERJAYA

    • Jurutera Automotif
    • Jurutera Jaminan Kualiti Servis
    • Sales Advisor
    • Usahawan Automotif
    • Pengurus Servis
    • Eksekutif Servis
    • Eksekutif Bengkel/Workshop
    • Technical Supervisor

     

    PEMBIAYAAN

    Yayasan Terengganu & Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN )

     

   • DIPLOMA OF ENGINEERING TECHNOLOGY IN WELDING in collaboration with Universiti Kuala lumpur-Malaysia France institute ( UniKL-MFi ) | ( N/521/4/0086 ) ( FA 4952 )/08/19))

    PENGENALAN

    Kursus ini akan membekalkan individu dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kimpalan yang membawa kepada diploma teknikal dan kecekapan sebagai ahli teknologi kimpalan yang profesional. Teknologi Kimpalan melibatkan semua aspek latihan kimpalan termasuk pengurusan dan penyertaan dalam bidang pemeriksaan kimpalan, sokongan teknikal, pembantu kepada jurutera dan penasihat kepada pengimpal dan pengendali.

     

    LEARNING OUTCOME

    1) Menerapkan Pengetehuan Matematik, Sains dan Asas - asas teknologi Kejuruteraan kepada prosedur - prosedur dan amalan yang ditentukan.  

    2) Menganalisis permasalahan kejuruteraan yang ditentukan dalam bidang kimpalan

    3) Merumuskan Penyelesaian kepada permasalahan teknikal tertentu berkaitan teknologi kimpalan

    4) Membantu Merumuskan teknik - teknik kimpalan, komponen atau pemprosesan sehingga memenuhi keperluan yang ditetapkan.

    5) Menjalankan selidikan terhadap masalah kimpalan yang tertentu.

    6) Menerapkan teknik yang sesuai, sumber & alatan kejuruteraan terhadap aktiviti tertentu kimpalan dan dengan kesedaran tentang had - had  

        teknik, sumber dan alatan berkenaan.

    7) Menunjukkan kesedaran dan pertimbangan tentang isu-isu masyarakat, kesihatan, keselamatan, perundang-undangan dan kebudayaan serta tanggungjawab mengenainya.

    8) Berkomunikasi dengan berkesan dengan komuniti kejuruteraan & masyarakat umum

    9) Dapat berfungsi dengan berkesan di dalam sesebuah pasukan teknikal.

    10) Menunjukkan pemahaman tentang etika, tanggungjawab dan norma - norma professional dalam amalan teknologi kejuruteraan.

    11) Menunjukkan kesedaran tentang pengurusan, amalan perniagaan & keusahawanan.

    12) Menunjukkan pemahaman tentang impak amalan - amalan kejuruteraan dengan mengambil kira perlunya kelestarian pembangunan.

    13) Mengenal keperluan pembangunan professional dan mengamalkan pembelajaran kendiri & sepanjang hayat

     

     OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM

    1) Untuk Melahirkan juruteknik Kejuruteraan yang berpengetuan, kompeten dan berinovasi yang mampu memberi sumbangan ke ara hpewujudan modal insan bagi industri berkaitan kimpalan.

    2) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang memiliki daya kepimpinan berkesan dan bersemangat berpasukan serta mempunyai kemahiran komunikasi verbal dan bukan verbal serta inter-personal yang menyokong keberadaan mereka di dalam industri.

    3) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang komited kepada pembelajaran sepanjang hayat dan penambahbaikan berterusan.

    4) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang mengamalkan profesionalisme dengan etika dan tanggungjawab sosial.

    5) Untuk melahirkan juruteknik kejuruteraan yang mampu memulakan aktiviti keusahawanan dan perniagaan.

     

    KELAYAKAN

    Lulus SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya lima (5) kredit dalam mata pelajaran berikut:

    1) Bahasa Melayu,Matematik,Sains/ Sains Tulen/ Teknikal/Vokasional dan dua mata pelajaran lain;

    2) LULUS Bahasa Inggeris.

    ATAU

    LULUS Sijil  ( Tahap 3 KKM ) dalam bidang berkaitan daripada institut Kemahiran MARA (IKM) / Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) atau pemberi Pengajian Tinggi (PPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan memperoleh Sekurang-kurangnya CGPA 2.0 dan

    i) LULUS  SPM/SPMV dengan sekurang-kurangnya 1 Kredit

    ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

    iii) Sekiranya perlu, PPT perlu menyediakan program bridging sebagai program pengukuhan bagi pelajar bagi pelajar yang beralih dari sektor kemahiran/teknikal kepada sektor akademik, akademik, atau pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan selama 1 tahun.

    ATAU

    LULUS  sijil kemahiran  (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan

    i) LULUS SPM/SPMV dengan sekurang-kurang 1 kredit

    ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

    iii) iii) Sekiranya perlu, PPT perlu menyediakan program bridging sebagai program pengukuhan bagi pelajar bagi pelajar yang beralih dari sektor kemahiran/teknikal kepada sektor akademik, akademik, atau pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan selama 1 tahun.

     ATAU

     LULUS  Sijil Sains daripada Kolej TESDEC dengan Minimum PNGK 2.00

    ATAU

    Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

    LALUAN KERJAYA

    • Jurutera Kualiti
    • Jurutera Jaminan Kualiti
    • Jurutera Kimpalan
    • Welding Inspektor
    • Industri Minyak dan Gas, Pembinaan Kapal laut dan Udara

     

   • DIPLOMA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN | ( N/862/4/0024 ) ( PA 94643 )/11/23 )

    KELAYAKAN

    Lulus SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

    1) Matematik @ Sains / Sains Tulen/ Teknikal/Vokasional dan dua mata pelajaran lain;

    2) LULUS Bahasa Melayu dan Inggeris.

    ATAU

    LULUS Sijil  ( Tahap 3 KKM ) dalam bidang berkaitan daripada institut Kemahiran MARA (IKM) / Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) atau pemberi Pengajian Tinggi (PPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan memperoleh Sekurang-kurangnya CGPA 2.0 dan

    i) LULUS  SPM/SPMV dengan sekurang-kurangnya 1 Kredit

    ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

     

    ATAU

    LULUS  sijil kemahiran  (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan

    i) LULUS SPM/SPMV dengan sekurang-kurang 1 kredit

    ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

     

    ATAU

     LULUS  Sijil Sains daripada Kolej TESDEC dengan Minimum PNGK 2.00

    ATAU

    Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Keraajaan Malaysia

     

   • DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMPALAN | ( N/521/4/0184 ) ( MQA/PA 12051 )

    KELAYAKAN

    Lulus SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

    1) Matematik /Sains/ Sains Tulen/ Teknikal/Vokasional dan dua mata pelajaran lain;

    2) LULUS Bahasa Melayu dan Inggeris.

    ATAU

    LULUS Sijil  ( Tahap 3 KKM ) dalam bidang berkaitan daripada institut Kemahiran MARA (IKM) / Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) atau pemberi Pengajian Tinggi (PPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan memperoleh Sekurang-kurangnya CGPA 2.0 dan

    i) LULUS  SPM/SPMV dengan sekurang-kurangnya 1 Kredit

    ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

     

    ATAU

    LULUS  sijil kemahiran  (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan

    i) LULUS SPM/SPMV dengan sekurang-kurang 1 kredit

    ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

     

    ATAU

     LULUS  Sijil Sains daripada Kolej TESDEC dengan Minimum PNGK 2.00

     

    ATAU 

    Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

     

     

   Read more

   Kursus Latihan Pengendali Makanan

   Kursus ini diwajibkan kepada semua pengendali makanan di Malaysia di bawah Akta Makanan 1983 dan termaktub di bawah Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009.

   Syarat Kursus yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

   1. SLPM yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
   2. Tenaga Pengajar yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
   3. Yuran kursus RM 50/seorang
   4. Jumlah peserta 30 orang/sesi
   5. Tempoh Kursus selama 3 jam

   Kolej TESDEC (No siri : A/T/004) merupakan sebuah Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan program ini.

   Kursus ini di kendalikan oleh Tenaga Pengajar (No siri : B/0015/09) yang dilatih dan diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan.

   Setiap sesi kursus ini dipantau oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu.

   Selepas berjaya menamatkan kursus ini peserta akan diberi Sijil Penyertaan yang diiktiraf oleh Kememnterian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

   Sebarang Pertanyaan Sila Hubungi : 09-627 2239 ( Pn. Wan Sayidati ) |  09-627 2257 ( Cik Suriati ) l Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

   Read more

   Tentang TESDEC

   Pada awal 90-an, Kerajaan Negeri Terengganu telah melancarkan program yang dikenali sebagai Skim Latihan Sambil Bekerja (SLSB) kepada belia ... (Baca Lagi)

   Hubungi Kami

   Lat : 5.214654 | Long : 103.158536

   Kawasan Perindustrian Bukit Khor, 
   21600 Marang, Terengganu.
   Tel : (09) 627 2222 | Faks : (09) 627 2200
   Emel : info@tesdec.edu.my