wrapper

Pengumuman

Malay Arabic Chinese (Traditional) English
Super User

Super User

Dasar Privasi

Privasi anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

Read more

Terma & Syarat

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan laman web serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, bagi akses dan/atau penggunaan laman web ini.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi laman web ini. Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.

Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

 1. penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
 2. kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;
 3. akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
 4. kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau
 5. perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

Pautan

Kami boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

Penamatan

Kami boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. Kami boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

Perubahan kepada Syarat-syarat Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana kami mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

Umum

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambilkira dalam tafsiran syarat-syarat ini.

Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

Read more

Kemahiran

  SENARAI KURSUS KEMAHIRAN YANG DITAWARKAN

  • 1. Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam (Tahap 3)

   Objektif:

   • Program mendedahkan peserta bagi pemahaman jenis elektrod, bahan kimpalan, proses kimpalan, simbol kimpalan, proses kimpalan arka dan teknik kawalan mutu kimpalan.

   Kandungan Kursus:

   • Keselamatan dan penggunaan peralatan
   • Piawaian dan lukisan kimpalan
   • Proses pemotongan dan penyediaan bahan
   • Proses kimpalan arka
   • Kawalan mutu latihan dan ujian musnah

   Syarat Kemasukan:

   • Terbuka kepada semua lepasan SPM

   Tempoh Kursus:

   • 18 Bulan 

   Persijilan:

   • Sijil Kemahiran Malaysia

  • 2. Pembuatan Pakaian Wanita (Tahap 1 & 2)

   Objektif:

   • Kursus ini meliputi pengetahuan membuat pakaian wanita hingga siap dan membuat sebarang perubahan (alteration) mengikut kehendak serta keselesaan pemakai sama ada dengan menggunakan jahitan tangan atau mesin jahit. Selain daripada mengendalikan peralatan, membuat pola, menggunting, memotong pakaian, mereka fesyen pelatih juga diajar mengendalikan perniagaan.

   Kandungan Kursus

   • Amalan keselamatan
   • Ketrampilan diri
   • Kendali peralatan jahitan
   • Kendali bahan-bahan jahitan
   • Ukur, reka fesyen dan anggar bahan
   • Membuat pola

     Syarat Kemasukan:

   • Terbuka kepada semua lepasan SPM

    Tempoh Kursus:

   • 12 Bulan

   Persijilan:

   • Sijil Kemahiran Malaysia

  • 3. Lukisan Pelan Senibina (Tahap 3)

   Objektif:

   • Program ini adalah terbuka kepada semua belia/beliawanis yang berminat untuk menceburi bidang lukisan senibina. Pelatih akan diberikan latihan kemahiran yang menggunakan “Drawing Board” dan Komputer (Auto Cad) untuk menyediakan lukisan geometri dan teknikal 2 & 3 dimensi seperti yang diperlukan dalam industri pembinaan. Pelatih akan diajar menggunakan pelan komponen mekanikal seperti lukisan pemasangan dan butiran serta merangka lukisan mengikut skala dan piawaian yang ditentukan.

   Kandungan Kursus:

   • Lukisan Asas Senibina
   • Lukisan 2 Dimensi Dan Lukisan Pictorial (3 Dimensi)
   • Menulis Tulisan “Standard” Senibina
   • Menghasilkan Lukisan Asas Dan Lukisan Kerja
   • Menghasilkan Lukisan Butiran Terperinci
   • Menghasilkan “Blue Print”
   • Auto Cad

   Syarat Kemasukan:

   • Terbuka kpada semua lepasan SPM

   Tempoh Kursus:

   • 18 Bulan

   Persijilan:

   • Sijil Kemahiran Malaysia

  • 4. Pemasangan & Penyelenggaraan Sistem Solar Fotovolta(PV) Tersambung Grid

   Objektif:

   Pelatih kursus akan menumpukan latihan tentang teknik-teknik memasang dan menyelenggara sistem solar PV. 

   Dengan latihan yang diwujudkan untuk meningkatkan kecekapan penyedia perkhidmatan yang berpengetahuan

   dan kompeten dalam bidang solar PV dan ini akan memastikan sistem yang dipasang adalah berkualiti, mematuhi

   piawaian dan dapat bertahan lama.

   Kandungan Kursus:

   1. Amalan Kesihatan Pekerjaan dan Keselamatan

   • Menjalankan Pengenalpastian Bahaya Keselamatan

   • Menjalankan Penyediaan Kelengkapan Perlindungan Diri

   • Menjalankan Penilaian Keselamatan Tapak

   • Menjalankan Rawatan Asas Pertolongan Cemas

   2. Pengenalan kepada Elektrik Solar

   • Penerangan Prinsip Asas Elektrik

   • Penerangan Prinsip Asas Solar Fotovolta

   • Penerangan Prinsip Komponen Balance of System dan Operasi Sistem

   • Mentafsir Lukisan Elektrik

   3. Penyediaan Pemasangan Sistem

    • Penyediaan Kompenen Sistem

   • Mengenali Lokasi

   • Orientasi dan Sudut Condong

   • Semakan Pepasangan Sistem

   4. Peralatan Sistem dan Pepasangan Sistem Elektrikal

   • Mencagak Inverter

   • Melaksanakan Cagakan Peti Sambungan DC / Peti Agihan AC

   • Melaksanakan Pemasangan Modul PV Atas Bumbung dan Atas Tanah

   • Pengkabelan Sistem Modul Fotovolta (PV)

   • Pengkabelan Inverter

   • Semakan Pelan Skema

   • Melaksanakan Pepasangan Peti DC Combiner dan Peti Agihan AC

   • Melaksanakan Pembumian Sistem

   • Melaksanakan Pepasangan Perlindungan Kilat

   5. Senggaraan Pembetulan

    Syarat Kemasukan:

   • berumur 18 tahun dan ke atas;

   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh SEDA Malaysia 

    Tempoh Kursus:

   • 4 Bulan (2 bulan teori + 2 bulan praktikal)

   Persijilan:

   • SEDA (Sustainable Energy Development Authority Malaysia)

    

  • 5. Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa (Tahap 2)

   Objektif:

   • Kursus ini mendedahkan pelatih tentang bagaimana melaksanakan kerja-kerja elektrik yang dijalankan terutamanya di dalam sistem pendawaian, pemasangan pepasang dan sistem keselamatan elektrik.

   Kandungan Kursus:

   • Amalan Keselamatan
   • Memahami Lukisan Elektrik Fasa Tunggal Dan Tiga Fasa
   • Pendawaian Fasa Tunggal Dan Tiga Fasa
   • Pendawaian Menggunakan Konduit, “Trunking & Cable Tray” Dan “Ducting”
   • Pengukuran, Pengujian Dan Perlindungan Peralatan Dan Pepasang
   • Pemasangan Peralatan Dan Motor
   • Pemasangan Sistem Arus Teras
   • Operasi Jentera Elektrik
   • Kawalan Kualiti
   • Penyelenggaraan Dan Pemasangan Barangan Elektrik

   Syarat Kemasukan:

   • Terbuka kepada semua lepasan SPM

   Tempoh Kursus:

   • 12 Bulan

   Persijilan:

   • Sijil Kemahiran Malaysia

  • 6. Pemasangan Paip Gas (Persijilan CIDB)

   Objektif:

   • Program ini mendedahkan peserta bagi memahani lukisan Isometrik, bahan metalik, simbol lukisan, kaedah asas mengimpal dan membuat pemasangan paip berdasarkan lukisan yang disediakan.

   Kandungan Kursus:

   • Amalan keselamatan
   • Penggunaan peralatan serta mesin
   • Memahami lukisan Isometrik dan simbol pemasangan paip gas
   • Menyediakan permukaan dan pemotongan bahan untuk disambung
   • Memahami dan membuat kimpalan
   • Memasang dan menyelenggarakan paip metalik

   Syarat Kemasukan:

   • Terbuka kepada semua lepasan SPM

   Tempoh Kursus:

   • 5 Bulan

   Persijilan:

   • Sijil Kemahiran Malaysia

  • 7. Automotif Servis Selepas Jualan

   Objektif:

   • Peserta program akan didedahkan kepada pengetahuan kepada bidang automotif, kerja-kerja membaikpulih kenderaan.

   Syarat Kemasukan:

   • Program ini tebuka kepada lepasan SPM 

   Tempoh Kursus:

   • 12 Bulan

   Persijilan:

   • Sijil Kemahiran Malaysia

  • 8. Pemasangan Pendawaian Bangunan (BWI) (Persijilan CIDB)

   Objektif

   • Program ini menawarkan pendedahan dalam tugas asas pemasangan elektrik berasaskan seperti pengenalan kepada Electric, Pendawaian, Peralatan Pemasangan dan Peralatan Pemasangan Elektrik juga.

   Kandungan Kursus

   • Keselamatan Amalan
   • Asas Lukisan Elektrik dan Sistem Pendawaian
   • Pendawaian menggunakan "Trunking & Cable Dulang" Saluran
   • Pengukuran, Pengujian dan Perlindungan Peralatan
   • Pemasangan Peralatan Dalam Negeri

   Keperluan kursus

   • SPM (Sijil Pelajaran Malaysia)

   Tempoh

   • 3 bulan 

   Persijilan

   • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

  • 9. Pendawai Fasa Tunggal (PW2) (Persijilan Suruhanjaya Tenaga)

   Objektif:

   • Kursus ini terbuka kepada semua belia yang berminat menceburi bidang pendawaian elektrik untuk domestik dan industri. Kursus ini mendedahkan pelatih tentang kemahiran membuat pendawaian dan pemasangan elektrik dari peringkat asas hingga pertengahan.

   Kandungan Kursus:

   • Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
   • Peraturan-peraturan Elektrik 1994
   • Malaysia Standard Code of Practice for Elektric Installations of Building (MSIEC 60364)
   • Pemulihan kecemasan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik
   • Kabel
   • Pendawaian
   • Litar lampu
   • Alat ujian serta turutannya
   • Pembumian
   • Sistem perlindungan kilat
   • Radas-radas elektrik
   • Rakabentuk pepasang elektrik

   Syarat Kemasukan:

   • Terbuka kepada semua lepasan SPM

   Tempoh Kursus:

   • 2 tahun

   Persijilan:

   • Suruhanjaya Tenaga

  • 10. Kimpalan Tinggi 6GC (Persijilan TWI)

   Objektif:

   • Peserta program akan didedahkan kepada pengetahuan piawaian, asas kerja-kerja penyediaan bahan kimpalan, membuat kimpalan dan kawalan mutu ke atas kimpalan.

   Kandungan Kursus:

   • Kimpalan 6 G SMAW
   • Kimpalan 6 GC (GTAW+SMAW)
   • Kimpalan 6 G GTAW

   Syarat Kemasukan:

   • Program ini tebuka kepada lepasan SPM yang mempunyai Sijil Asas Kimpalan dengan 1 tahun pengalaman atau mempunyai Sijil Kimpalan Pertengahan tanpa pengalaman kerja.

   Tempoh Kursus:

   • 6 Bulan

   Persijilan:

   • TWI

  •  

  Read more

  Tentang TESDEC

  Pada awal 90-an, Kerajaan Negeri Terengganu telah melancarkan program yang dikenali sebagai Skim Latihan Sambil Bekerja (SLSB) kepada belia ... (Baca Lagi)

  Hubungi Kami

  Lat : 5.214654 | Long : 103.158536

  Kawasan Perindustrian Bukit Khor, 
  21600 Marang, Terengganu.
  Tel : (09) 627 2222 | Faks : (09) 627 2200
  Emel : info@tesdec.edu.my