There are no translations available.

Penilaian Prestasi Pegawai Teknologi Maklumat (EIO) dan Juruteknik Komputer (TSO)

Sukacita dimaklumkan bahawa, TESDEC Services Sdn. Bhd akan membuat penilaian prestasi tahunan bagi tahun 2014.

Oleh yang demikian, pegawai-pegawai yang berkenaan akan dinilai melalui Borang Penilaian Prestasi Kakitangan bagi tujuan 
penyambungan kontrak.Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan borang,memo dan jadual untuk dimuat turun pada bahagian Penilaian Prestasi EIO dan TSO dan perlu diisi oleh pihak sekolah dan jabatan.

Adalah dipohon supaya borang tersebut dikembalikan kepada TESDEC Services Sdn. Bhd. ( TSSB ) sebelum 30 Oktober 2014

Bagi muka surat pertama sila print out kertas berwarna biru muda dan lain-lain helaian belakang adalah berwarna putih. Sila kendalikan dokumen tersebut sebagai SULIT dan di 'SEAL'.

Mohon Kepilkan dokumen-dokumen seperti kehadiran bulanan, cuti rehat dan cuti sakit

Terima kasih atas kerjasama. Mohon patuhi segala arahan yang diberikan.


Sebarang masalah boleh menghubungi pihak Tesdec untuk pertanyaan -Hilmie, Nizam dan Mia

Harap maklum


There are no translations available.

Salam Sejahtera,

Dimaklumkan kepada Pegawai Teknologi maklumat (EIO) yang ditempatkan di sekolah, tuan diminta menyediakan

1) File peribadi
2) File Pendaftaran e-book (borang boleh dimuat turun dibahagian borang kegunaan rasmi)
3) File Inventori e-book ( borang boleh dimuat turun dibahagian borang kegunaan rasmi)
4) File rekod kehadiran
5) Buku log (catatan kerja harian)

Memo dan tatacara pengfailan boleh dimuat turun di bahagian PENYEDIAAN REKOD DATA. Sekian terima kasih.


There are no translations available.

Salam Sejahtera Pegawai Teknologi Maklumat EIO dan TSO
Dimaklumkan bahawa,pembayaran elaun bagi kakitangan yang diarah menanggung tugas adalah berkuatkuasa 1 Februari 2014. Bayaran elaun berjumlah RM200.00 yang dipotong daripada elaun tetap kakitangan yang cuti bersalin serta terpakai untuk sebarang arahan penanggungan tugas. Mohon kerjasama tuan bagi muat turun memo di bahagian Pembayaran Elaun Tanggung Tugas untuk rujukan pihak tuan jua. Sekian, terima kasih.
There are no translations available.


Salam sejahtera EIO & TSO,

Pemberitahuan tarikh tamat kontrak perkhidmatan EIO & TSO dan makluman tarikh penyambungan kontrak bagi tahun 2014. untuk maklumat lanjut sila rujuk bahagian Memo Tarikh Tamat Kontrak.

Sekian terima kasih